неделя, 29 май 2011 г.

Abagar 5, 2011

TABLE OF CONTENTS: Modus Vivwndi: The Attempt to Kill Pope John Paul II on May 13th , 1981, and its Memorial (Abagar), p. 1; Parallels (Ge: The Ukrainian Greek-Catholics with New Vision (George Eldarov), pp. 1-3; Roncalliana: To Live with Bulgaria Inside (G. E.), p. 4; Memory: To Live in the Shadow of a Pope - a Gallery of Photos with John Paul II, p. 4; Popes Who Loved Bulgaria: Blessed Innocent XI (1611-1689), p. 5; Church News, p. 5; The Saint Who Traded in Mustangs: Blessed Ceferinf Malla – El Pele, p. 5; A Journey. Chapter Thirty Three: In Synergy (George Eldarov), pp. 6-8; Boasting Aloud, p. 8; Errata-Corrige, p. 8. Our Diary for May 2011, on All Pages: at the 33 Thrones on May 5th , with Arhonts on the 17th, a Tour inside and around Sofia on rhe 24th . And much more…


СЪДЪРЖАНИЕ: Modus Vivendi: Атентатът и следата му (Абагар), стр. 1; Паралели: Украинските католици, с визия и бъдеще (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр. 1-3; RONCALLIANA: С България в сърцето (Г. Е.), стр. 4; Памет: Да живееш в сянка
- обаче в тази на един канонизиран светец!, сгр. 4; ПАПИ БЪЛГАРОФИЛИ: Инoкентий ХІ (1611-1689), стр. 5; ВЕСТИ, сгр. 5; Профил: От джамбазин светецстава ли?, стр. 5; ПЪТЕПИС: Гава тридесет и трета: Синергийно (Георги Елдъров), стр. 6-8; НЕСКРОМНО, стр. 8; ERRATA – CORRIGE, стр. 8; Дневник за месец май 2011 , на всички страници: на 6-тш – при 33-те престола, на 17- с архонти, на 24-ти – до Бояна и Банкя, и още.

сряда, 13 април 2011 г.

Abagar 4, 2011

TABLE OF CONTENTS: Modus Vivendi: With Roncalli in Person, 50 Years Ago (Abagar); Roncalli in Bulgaria, an Anniversary Few Wish to Remember in This Country (George Eldarov); Events with a Role for Abagar: Back to AssisiPax, April 14-17 (Abagar); A Journey. Chapter Thirty Two: A Truckload of Books from the Apennines to Mount Vitosha in Bulgaria (George Eldarov);
Оur Rubrics: Church News; Book Reviews: A Collection of Papers on the Goths in Bulgaria; Obituaries: Dosta Dimovska (1954-2011), Kamen Barakov (`1948-2011); Our Diary for April 2011: With the Goths on April 8, in Bruxelles on April 11-13, in Assisi and Rome on April 14-20, and much more.

СЪДЪРЖАНИЕ: Modus Vivendi: Петдесет години по-късно (Абагар); Ронкалли: Невъзможният юбилей (Архим. Проф. Георги Елдъров); Събития с абагарско участие: при AssisiPax (Асизи, 14-17 април 2011); Пътепис. Глава Тридесет и втора: Обоз от Апенините до Витоша (Георги Елдъров).
Рубрики: Вести, Книги с посвещение: Сборник „Готите”, том ІІІ (2011), In Memoriam: Доста Димовска (1954-2011), Камен Бараков (1948-2011). Дневник за месец април 2011: при „Готите” ( 8 април), в Брюксел, задочно (11-13 април), при AssisiPax (14-17 април), във Вечния град (17-20), и още.

вторник, 22 март 2011 г.

Abagar 3, 2011

СЪДЪРЖАНИЕ: Modus Vivendi: Разпятието в класната стая (Абагар); Нов бестселър на Бенедикт ХVІ, „Исус от Назарет”, част втора (Архим. Проф. Георги Елдъров); Вести; Пътепис. Глава Тридесет и първа: На витошката кота (Георги Елдъров). Дневник за месец март 2011.

TABLE OF CONTENTS: Modus Vivendi: The Crucifix back into the Classroom (Abagar; A New Book by Pope Benedict XVI, Jesus of Nazaret. Part Two (Archim. Prof. George Eldarov); Church News; A Journey. Chapter Thirty One: On the Slopes of Vitosha Mountain (George Eldarov); Our Diary for March 2011.

събота, 19 март 2011 г.

Modus Vivendi

Modus Vivendi
Summary: A memory gap at the audience of nuncio Antonio Mennini with queen Elisabeth II leaves Bulgaria out of his curriculum

Къде е България?
В навечерието на националния ни празник 3 Март един добър приятел на страната ни, архиепископ Антонио Менини, папски нунции в България през 2000-2002, когато и папа Йоан Павел ІІ гостува у нас, представи акредитивните си писма на кралица Елизабет ІІ в Бъкимганския дворец в Лондон.
В изказването си след събитието, ватиканският представител споделил, как кралицата го помолила да разкаже нещо за себе си. „Казах, че произхождам от Централна Италия, че съм влязъл в семинарията след като бях прекарал няколко години в университета, че съм работил като помощник свещеник в Рим, след това бях на служба в Уганда, а после в Русия”. Българската следа явно се губи някъде там по средата, малко на север от Уганда и малко на запад от Русия. Може би ще излезе на яве, когато нунцият се срещне с кмета на Лондон, Борис Джонсън, който пък твърди, че празнува именния си ден на 2 май, празник на св. княз Борис Покръстител на българите.

понеделник, 7 март 2011 г.

Abagar 2,2011

СЪДЪРЖАНИЕ: Modus Vivendi: Къде е България? (Абагар); Събития с абагарско участие: Изток и Запад в Асизи (Архим. Проф. Георги Елдъров); Пътепис. Глава Тридесета: Отломки (Георги Елдъров); Вести, In Memoriam: Mаксимилиан Балабански (1925-2011), Книги с посвещение. Дневник за месец февруари 2011 на всички страници.

TABLE OF CONTENTS: Modus Vivendi: Where Is Bulgaria About? (Abagar); Events with the Partecipation of Abagar: East and West in Assisi (Archim. Prof. George Eldarov); A Journey. Chapter Thirty: Fragments (George Eldarov); Church News, In Memoriam: Maximilian Balabanski (1925-2011), Books. Our Diary for Februay 2011 on All Pages.

понеделник, 7 февруари 2011 г.

Abagar 1, 2011

СЪДЪРЖАНИЕ: Modus Vivendi: Има ли бъдеще икуменизмът? (Абагар), стр. 1-2; Йоан Павел ІІ:
Канонизация, незабавно! (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр. 1-3; ПАРАЛЕЛИ: Възход на християнството в древността (По рецензии), стр. 4; ПЪТЕПИС. Глава двадесет и девета: В синхрон и дисонанс (Георги Елдъров), стр. 5-7; Вести, Errata- Corrige, стр. 8. Дневник за месец януари 2011 на всички страници.

TABLE OF CONTENYS: Modus Vivendi: Is there a Future for Oecumenism ? (Abagar); John Paul II Soon to Be Proclaimed a Blessed (George Eldarov); Parallels: The Upsurge of Christianity in the First Centuries (Book-Reviews); A Journey. Chapter Twenty Nine: In Synchrony and Dissonance (George Eldarov); Church News; Errata-Corrige. Our Diary for January 2011.

петък, 21 януари 2011 г.

Abagar 12, 2010

СЪДЪРЖАНИЕ: Modus Vivendi: Юбиляр: Христо Попов на 90 години (Абагар), стр. 1; Световен Ден на Мира 2011:Религиозната свобода е гаранция за мир (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр. 1-3; Паралели: Религиозната свобода погазена в много страни (По агенциите), стр. 4; Пътепис. Глава двадесет и осма: Между Рим и София ( Георги Елдъров), стр. 5-7; Вести, In Memoriam: Lorenzo Di Fonzo; Атанас Славов, Errata-Corrige, Нескромно, стр. 8. Дневник за месец декември на всички страници.

TABLE OF CONTENTS: Modus Vivendi: Christo Popov at 90 (Аbagar); Pope’s Message for the World Day of Peace on Religious Freedom (Archim. Prof. George Eldarov); Religious Freedom Denied in Many Countries (From Agencies); A Journey. Chapter Twenty Eight: Between Rome (Italy) and Sofia (Bulgaria) (George Eldarov; Church News, Obituaries of Lorenzo Di Fonzo and Atanas Slavov, Errata-Corrige, Speaking Softly, Our Diary for December on All Pages.